Cách tính diện tích tam giác vuông & Ví dụ

Tam giác vuông là loại tam giác đặc biệt được áp dụng rộng rãi trong Toán học và cuộc sống. Nếu bạn chưa biết cách tính diện tích tam giác vuông thì hãy theo dõi bài viết này cùng với những ví dụ cụ thể dưới đây.

Cách tính diện tích tam giác vuông và ví dụ

1. Tam giác vuông là gì?

Tam giác vuông là tam giác có 2 cạnh tạo với nhau thành một góc vuông, tức là tam giác có một góc bằng 90o.

2. Công thức tính diện tích tam giác vuông

Diện tích hình tam giác vuông được tính bằng tích của độ dài đáy với chiều cao sau đó chia cho 2.

Công thức:

$$S = {{a.h} \over 2}$$

Trong đó:

  • S là diện tích tam giác vuông
  • a là độ dài đáy tam giác vuông
  • h là chiều cao tam giác vuông

2. Ví dụ minh họa

Bài tập 1: Diện tích của tam giác vuông ABC có kích thước các cạnh như hình vẽ dưới đây.

Ví dụ tính diện tích hình tam giác vuông

Hướng dẫn giải:

Nếu AB là chiều cao thì AC là cạnh đáy và ngược lại.

Vậy diện tích của tam giác vuông ABC là:

$${S_{ABC}} = {{a.h} \over 2} = {{4.5} \over 2} = 10(c{m^2})$$

Đáp số: 10 cm2

Bài tập 2: Tính diện tích của phần không được tô đậm trong hình dưới.

Tính diện tích phần không tô đậm

Hướng dẫn giải

Diện tích hình tam giác lớn nhất là:

$$S = {{a.h} \over 2} = {{21.18} \over 2} = 189(c{m^2})$$

Diện tích hình tam giác phần không tô đậm là:

$$S = {{a.h} \over 2} = {{9.10,5} \over 2} = 47,25(c{m^2})$$

Diện tích phần không tô đậm là: 189 – 47,25 = 141,75 (cm2).

Việc tính diện tích tam giác vuông rất đơn giản không phức tạp như bạn nghĩ phải không nào? Hy vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích cho bạn. Chúc bạn may mắn!

Viết bình luận