Bảng CÔNG THỨC TÍNH NGUYÊN HÀM đầy đủ, chuẩn và dễ nhớ cho sĩ tử

Công thức nguyên hàm rất quan trọng với các bạn học toán học lớp 12. Để giúp các sĩ tử ôn tập và bổ sung kiến thức để học tập tốt hơn phần giải tích thì dưới đây KienThucVui.vn chia sẻ đến các bạn bảng CÔNG THỨC TÍNH NGUYÊN HÀM đầy đủ, chuẩn và dễ nhớ cho sĩ tử.

Bảng công thức nguyên hàm chuẩn đầy đủ

Dưới đây KienThucVui.vn chia sẻ đến các bạn định nghĩa và các định lý về nguyên hàm cùng với bàng công thức tính nguyên hàm đầy đủ và chuẩn nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

Nguyên hàm là gì?

Khái niệm nguyên hàm: Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của R.

Định nghĩa

Cho hàm số f(x) xác định trên K.

Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F'(x) = f(x) với mọi x ∈ K.

Định lý 1: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K.

Định lý 2: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì mọi nguyên hàm của f(x) trên K đều có dạng F(x) + C với C là hằng số tùy ý.

Bảng công thức tính nguyên hàm cơ bản

Bảng công thức tính nguyên hàm cơ bản

Bảng công thức tính nguyên hàm mở rộng

Bảng công thức tính nguyên hàm mở rộng

Trên đây KienThucVui.vn đã chia sẻ đến các bạn bảng công thức tính nguyên hàm đầy đủ, chuẩn và dễ nhớ nhất. Các bạn có thể tải về và đi in ra giấy để dễ học và sử dụng khi cần thiết. Chúc các bạn sẽ sớm học thuộc được các công thức tính nguyên hàm để quá trình học nguyên hàm của bạn sẽ dễ dàng hơn.

Viết bình luận