Những câu Câu Tục ngữ và Thành ngữ Việt Nam hay nhất

Từ xa xưa, dường như những câu ca dao tục ngữ đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Tuy là những câu vần, điệu ngắn gọn, cô đọng nhưng nội dung lại chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc được ông cha ta đúc kết được trong cuộc sống hằng ngày. Đó là những câu nói rất quen thuộc, thậm chí dù chỉ nghe hoặc đọc một lòng cũng có thể nhớ. Dưới đây mình đã sưu tầm những câu Tục ngữ và Thành ngữ Việt Nam hay nhất, mời các bạn độc giả cùng đọc.

Những câu tục ngữ và thành ngữ Việt Nam

1. Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng

2. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

3. Ao sâu cá cả

4. Bệnh từ miệng vào, hoạ từ miệng ra

5. Biết đâu ma ăn cỗ

6. Bụt chùa nhà không thiêng

7. Cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra

8. Cái nết đánh chết cái đẹp

9. Cá lớn nuốt cá bé

10. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính

11. Chín người mười ý

12. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà

13. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn

14. Có thực mới vực được đạo

15. Dạy khỉ trèo cây

16. Đi đêm lắm có ngày gặp ma

17. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ

18. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước

19. Đói trẻ chớ vội lo, nghèo trẻ chớ vội mừng

Đói trẻ chớ vội lo, nghèo trẻ chớ vội mừng

20. Gái có chồng như gông đeo cổ

21. Giàu vì bạn, sang vì vợ

22. Góp gió thành bão

23. Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình

24. Con cháu khôn hơn ông vải/Trứng khôn hơn vịt

25. Học phải đi đôi với hành

26. Hữu xạ tự nhiên hương

27. Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại

28. Lo bạc râu, rầu bạc tóc

29. Lưỡi sắc hơn gươm

30. Một con ngựa đau, cả tàu/đàn bỏ cỏ

31. Một điều nhịn là chín điều lành

32. Ngựa non háu đá

33. Người làm nên của, của không làm nên người

34. Nhanh nhẩu đoảng

35. No ba ngày tết, đói ba tháng hè

36. Nói thì dễ, làm thì khó

37. Ớt nào là ớt chẳng cay/ Gái nào là chẳng hay ghen chồng

38. Phép vua thua lệ làng

39. Quân vô tướng như hổ vô đầu

40. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng

41. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn

42. Thùng rỗng kêu to

Thùng rỗng kêu to

43. Thuyền theo lái, gái theo chồng

44. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống

45. Trăm nghe không bằng mắt thấy

46. Trẻ cậy cha, già cậy con

47. Tre non dễ uốn

48. Trèo cao ngã đau

49. Trông mặt mà bắt hình dong

50. Vô hoạn nạn, bất anh hùng

51. Ông chẳng bà chuộc

52. Quan xa nha gần

53. Ra môn ra khoai

54. Rách như tổ đỉa

55. Rối như bòng bong

Rối như bòng bong

56. Sáng tai họ, điếc tai cày

57. Sẩy đàn tai nghé

58. Sơn cùng thủy tận

59. Sơn hào hải vị

60. Sư tử hà đông – giấm chua lửa nồng

61. Sửa mũ vườn đào, sủa dép vườn dưa

62. Nằm gai nếm mật

63. Năm thì mười họa

64. Ngựa quen đường cũ

65. Nguồn đục thì dòng không trong, gốc cong thì cây không thẳng

66. Nhất xương, nhì da, thứ ba dạc lò

67. Nhũn như chi chi

68. Nổi cơn tam bành

69. Nghèo rớt mùng tơi

70. Nói nhăng nói cuội

71. Nồi da nấu thịt

72. Nợ như chúa chổm

73. Nuôi ong tay áo

74. Nước đục bụi trong

75. Lá lành đùm lá rách

76. Lật đật như sa vật ống vải

77. Lệnh ông không bằng cồng bà

78. May xống phải phòng khi cả dạ

79. Mỏng mày hay hạt

80. Một cốt một đồng

Một cốt một đồng

81. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

82. Muôn chung nghìn tứ

83. Học ăn, học nói, học gói, học mở

84. Kẻ ăn rươi, người chịu bão

85. Kẻ tám lạng, người nửa cân

86. Kết cỏ ngậm vành

87. Gái thương chồng đương đông buổi chợ - Trai thương vợ nắng quái chiều hôm

88. Gần nhà giàu đau răng ăn cốm – Gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn

89. Già kén kẹn hom

90. Giấy rách phải giữ lấy lề

91. Gió táp mưa sa

92. Gương vỡ lại lành

93. Da mồi tóc bạc

94. Dốc bồ thương kẻ ăn đong

95. Dốt đặc cán mai – Dôt có chuôi

96. Đanh đá cá cày

97. Đánh giáp lá cà

98. Đánh trống lảng

99. Đánh trống lấp

100. Đánh trống qua cửa nhà sấm

101. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

102. Đổi thay nhạn yến

103. Đồng không mông quạnh

104. Đố ai gánh đá vá trời, đan gàu tát biển, ghẹo người cung trăng

105. Đơn thương độc mã

106. Đơm đó ngọn tre

107. Đứng mũi chịu sào

108. Đường vòng hay tối, nói dối hay cùng

109. Cạn tàu ráo máng

110. Chạy như cờ lông công

111. Chín chữ cù lao

112. Chân ướt chân ráo

113. Cho bạc cho tiền không bằng cho nghiên cho bút

114. Có công mài sắt có ngày nên kim

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết Những câu Câu Tục ngữ và Thành ngữ Việt Nam hay nhất và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận