Cách tính thể tích hình lập phương

Muốn tính thể tích hình lập phương bạn cần biết độ dài các cạnh hay lũy thừa bậc ba của 1 cạnh. Dưới đây là cách tính thể tích của hình lập phương và ví dụ minh họa chi tiết.

Cách tính thể tích hình lập phương

1. Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là gì

Hình lập phương là một khối đa diện đều ba chiều, có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau.

2. Công thức tính thể tích hình lập phương

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

V = a x a x a

Trong đó:

  • V là thể tích hình lập phương
  • a là cạnh hình lập phương

3. Ví dụ minh họa

Bài tập 1:

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75 m. Mỗi dm3 kim loại đó cân nặng 15 kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu kg?

Khối kim loại

Hướng dẫn giải:
Đổi: 0,75 m = 7,5 dm.
Thể tích của khối kim loại là:
7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875 (dm3)
Đáp số: 421,875 dm3

Bài tập 2:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9 cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật. Tính:

a, Thể tích hình hộp chữ nhật

b, Thể tích hình lập phương

Tính thể tích hình lập phương

Hướng dẫn giải
a, Thể tích hình hộp chữ nhật là:
8 x 7 x 9 = 504 (cm3)
b, Độ dài của cạnh hình lập phương là:
(8 + 7 + 9) : 3 = 8 (cm)
Thể tích của hình lập phương là:
8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết Cách tính thể tích hình lập phương và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận