Internet

BFF là gì? BFF nghĩa là gì trên FB?

BFF là gì? BFF nghĩa là gì trên FB?

BFF là từ được viết tắt bởi "Best Friend Forever" có nghĩa là bạn tốt hoặc có nghĩa là những người bạn tốt nhất trên Facebook.

Kích thước, size ảnh bìa Facebook chuẩn

Kích thước, size ảnh bìa Facebook chuẩn

Facebook là mạng xã hội phổ biến hiện nay và được đông đảo người sử dụng. Facebook hiện đang hỗ trợ người sử dụng tùy chỉnh rất nhiều thông tin khác nhau để tạo ra sự hấp dẫn trên trang cá nhân của mình.