Windows

Cách kiểm tra phiên bản Win 10 đang dùng

Cách kiểm tra phiên bản Win 10 đang dùng

Hiện nay phần lớn các máy tính lưu hành trên thị trường đều sử dụng hệ điều hành Windows 10 nhưng riêng hệ điều hành này cũng sẽ có các phiên bản khác nhau.