Cách tính chu vi hình thang & Ví dụ

Tính được chu vi hình thang giúp bạn giải quyết bài toán trong môn Toán học cũng như giải thuật trong lập trình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính chu vi hình thang và các ví dụ liên quan.

Cách tính chu vi hình thang & Ví dụ

1. Hình thang là gì?

Hình thang là gì

Hình thang là một tứ giác lồi có hai cạnh đối song song với tổng số đo của 4 góc là 360 độ. Hai cạnh song song này được gọi là cạnh đáy của hình thang. Hai cạnh còn lại là hai cạnh bên.

2. Công thức tính chu vi hình thang

Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên (tất cả các cạnh của nó).

Cht = a + b + c + d

Trong đó:

  • + Cht: Chu vi của hình thang
  • + a, b: 2 cạnh đáy của hình thang
  • + c, d: 2 cạnh bên của hình thang

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ minh họa

Bài tập 1: Cho hình thang có các đáy lần lượt như sau: Đáy lớn bằng 15 cm; đáy bé bằng 14 cm; hai cạnh bên lần lượt bằng 6 cm và 9 cm. Tính chu vi hình thang.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính chu vi hình thang ta có CABCD = AB + BC + CD + DA => CABCD = 15 + 14 + 6 + 9 = 44 cm.

Đáp số: 44 cm

Bài tập 2: Cho hình thang cân EFGH, biết chu vi hình thang là 68 cm, chiều dài 2 cạnh đáy lần lượt là 20 cm và 26 cm. Tính chiều dài cạnh bên của hình thang.

Hướng dẫn giải

Gọi chiều dài cạnh bên của hình thang là a.

Ta có công thức tính chu vi hình thang EFGH bằng:

CEFGH = (2 x a) + 20 + 26 = 68 => a = 11 cm

Đáp án: Chiều dài cạnh bên của hình thang cân EFGH là a = 11 cm

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết Cách tính chu vi hình thang và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận