Cách chơi Cờ Vua cơ bản cho người mới chơi

Cờ Vua là một trong những bộ môn trí tuệ phổ biến hiện nay, cờ Vua hiện nay đang được sử dụng làm môn học tại các trường Tiểu học và Trung học. Bộ môn cờ vua rất dễ để chơi, bạn chỉ cần nhớ được mặt quân và cách di chuyển của chúng là có thể chơi được. Trong bài viết này, Kiến thức vui sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi cờ vua cơ bản.

Cách chơi Cờ Vua cơ bản cho người mới chơi

1. Bàn cờ vua

Một bàn cờ vua sẽ bao gồm 64 ô được sơn màu khác nhau so le đan xen. Trên bàn cờ vua có tổng cộng 32 quân (Mỗi bên 16 quân).

Bàn cờ vua

2. Các quân trên bàn cờ vua

1. Quân tốt

 • Số lượng: Mỗi đội 8 quân
 • Vị trí: Hàng thứ 2 và 7 trên bàn cờ vua
 • Cách di chuyển:

Quân Tốt có 02 cách di chuyển khi khởi đầu. Bước đầu tiên của Quân Tốt các bạn có thể đi 01 hoặc 02 ô thẳng. Từ những bước đi tiếp theo chỉ được đi duy nhất một ô. Quân Tốt chỉ có thể tiến lên, không thể di chuyển lùi.

Quân Tốt

 • Cách ăn của quân Tốt

Quân Tốt đi thẳng ăn chéo, các bạn có thể ăn chéo theo bên trái hoặc phải.

Cách ăn của quân Tốt

2. Quân Xe

 • Số lượng: Mỗi bên 2 quân
 • Vị trí: A1, H1, A8, H8
 • Cách di chuyển:

Quân Xe di chuyển theo các đường thẳng. Mỗi lần di chuyển của quân xe không giới hạn số ô. Quân Xe không thể nhảy qua đầu các quân khác để di chuyển.

Quân Xe

 • Cách ăn của quân Xe

Quân Xe di chuyển như nào thì sẽ ăn các quân khác như vậy. Quân Xe ăn theo các đường thẳng.

3. Quân Mã

 • Số lượng: Mỗi bên 2 quân
 • Vị trí: B1, G1, B8, G8
 • Cách di chuyển:

Quân Mã di chuyển theo hình chữ L về các hướng. Quân Mã có thể nhảy qua đầu các quân khác để di chuyển.

Quân Mã

 • Cách ăn của quân Mã

Quân Mã di chuyển thế nào ăn thế đó. Quân mã ăn các quân khác theo bước di chuyển chữ L.

4. Quân Tượng

 • Số lượng: Mỗi bên 2 quân
 • Vị trí: C1, F1, C8, F8
 • Cách di chuyển:

Quân Tượng di chuyển theo những đường chéo. Có thể đi tiến hoặc lùi. Quân Tượng không giới hạn các ô chi chuyển trên đường chéo. Quân Tượng không thể nhảy qua các đầu quân khác.

 • Cách ăn của quân Tượng:

Quân Tượng di chuyển như nào thì ăn như vậy. Quân Tượng ăn các quân khác trên các đường chéo.

5. Quân Hậu

 • Số lượng: Mỗi bên 1 quân
 • Vị trí: D1, D8
 • Cách di chuyển:

Quân Hậu là quân có cách di chuyển lợi thế nhất trong trò chơi. Quân Hậu là sự kết hợp của Xe và Tượng. Quân Hậu có thể di chuyển thẳng và chéo, tiến hoặc lùi nhưng không thể nhảy qua đầu các quân khác.

Quân Hậu

 • Cách ăn của quân Hậu

Quân Hậu di chuyển thế nào thì ăn thế đó. Quân Hậu ăn các quân khác trên đường chéo và đường thẳng.

6. Quân Vua

 • Số lượng: Mỗi bên 1 quân
 • Vị trí: E1, E8
 • Cách di chuyển:

Quân Vua được phép di chuyển giống như quân Hậu nhưng mỗi bước đi của quân Vua chỉ di chuyển được 01 ô.

Quân Vua

 • Cách ăn quân của quân Vua

Quân Vua ăn các quân khác trên các bước di chuyển.

Như vậy, Kiến thức vui đã hướng dẫn các bạn cách chơi cờ Vua cơ bản. Các bạn chỉ cần nhớ được cách đi của các quân trên bàn cờ là có thể chơi được môn cờ Vua. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận