First Name, Last Name, Surname, Given Name, Family Name là gì?

Tiếng Anh là ngôn ngữ không thể thiếu trong xã hội hiện nay. Đôi khi những thuật ngữ tưởng chừng như đơn giản nhưng đôi khi chúng ta lại hay nhầm lẫn, nhất là khi đi làm các loại giấy tờ, Visa/mastercard, việc sai thông tin của First Name, Last Name, Surname, Given Name, Family Name … sẽ gây ra vô cùng nhiểu rắc rối, vì người nước ngoài có sự gọi tên khác với người Việt. Trong bài viết này, kienthucvui.vn sẽ giúp bạn hiểu và điều thông tin một cách chính xác nhất.

First Name Last Name SurName là gì

First Name, Last Name, Surname, Given Name, Family Name là gì?

First Name là gì?

Trong tiếng Anh First Fame chính là tên của bạn.

Ví dụ tên bạn là Phạm Vũ Nhật Minh thì First Name chính là "Minh".

Last Name là gì?

Last Name là họ của bạn, như ở đây tên ví dụ chính là "Phạm". Tuy nhiên First Name và Last Name trong tiếng anh đôi lúc sẽ bao gồm cả phần tên và tên đệm. Last Name cũng có thể bảo gồm cả tên và tên đệm trong một vài trường hợp. Nếu trong trường hợp không có Middle Name thì tên đệm được thêm vào trước First Name (ví dụ ở đây là Nhật Minh) hoặc sau First Name (ví dụ ở đây là Minh Nhật).

Middle Name là gì?

Middle nghĩa là ở giữa, Middle Name chính là tên đệm của bạn.

Surname là gì?

Surname theo cách gọi tiếng Việt nghĩa là tên mà tất cả các thành viên trong gia đình đều mang, nói đơn giản hơn thì nó có nghĩa là họ. Surname khác Last Name ở chỗ Surname ý chỉ cả một dòng họ (Ví dụ Họ Nguyễn là họ phổ biến ở Việt Nam).

Given Name là gì?

Thực chất Given Name và First Name là một, chúng đều dùng để chỉ tên đệm và tên của bạn. Ở nước ngoài, Given Name giúp cho họ xác định các thành viên trong một gia đình hay người có chung họ với nhau.

Family Name là gì?

Ba cụm từ Last Name, Surname, Family Name đều cùng mang nghĩa là "Họ". Ví dụ tên bạn là Phạm Vũ Nhật Minh thì Family Name của bạn là Phạm.

Ví dụ về cách dùng First Name, Last Name, Surname, Given Name, Family Name

Full Name = Last Name (Surname/Family Name) + Middle Name + First Name.

Để cho bạn dễ hình dung hơn, bạn có thể theo dõi ví dụ dưới đây:

Full Name: Phạm Vũ Nhật Minh

Trong đó:

Last Name (Surname/Family Name) là Họ: Phạm.

Middle Name là tên Đệm: Vũ Nhật.

First Name là Tên (đôi khi bao gồm cả Đệm và Tên): Minh.

Ví dụ về First Name, Last Name, SurName

Bài viết vừa rồi KienThucVui.vn đã giải thích cho bạn rất cụ thể, chi tiết các khái niệm về First Name, Last Name, Surname, Given Name, Family Name là gì? Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành.

Viết bình luận