Ngoại Ngữ

100+ Thành ngữ tiếng Anh thông dụng

100+ Thành ngữ tiếng Anh thông dụng

Không chỉ Việt Nam nổi tiếng với nhiều câu ca dao tục ngữ mà nước ngoài cũng có nhiều câu ca dao tục ngữ ý nghĩa và hay.

Bảng số đếm tiếng hàn

Bảng số đếm tiếng hàn

Giống như bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, khi bắt đầu học cũng cần phải đọc bảng chữ cái và bảng số đếm.