Những hình ảnh ông Công, ông Táo đẹp nhất

Nếu các bạn đang tìm kiếm những hình ảnh ông Công, ông Táo, vậy mời các bạn hãy cùng xem những hình ảnh ông Công, ông Táo đẹp nhất mà KienThucVui.vn tổng hợp và chia sẻ dưới đây nhé.

Hình ảnh ông Công ông Táo đẹp nhất

Dưới đây KienThucVui.vn chia sẻ đến các bạn những hình ảnh ông Công, ông Táo đẹp nhất, mời các bạn cùng xem.

Cúng ông Công, ông Táo

Cúng ông Công, ông Táo

Hình ảnh biểu tượng cá chép ngày 23 tháng chạp

Hình ảnh biểu tượng cá chép ngày 23 tháng chạp

Hình ảnh cá chép đưa ông Táo về trời

Hình ảnh cá chép đưa ông Táo về trời

Hình ảnh cá chép vàng cúng ông Công, ông Táo

Hình ảnh cá chép vàng cúng ông Công, ông Táo

Hình ảnh đẹp ông Công, ông Táo

Hình ảnh đẹp ông Công, ông Táo

Hình ảnh đưa ông Táo về trời đẹp

Hình ảnh đưa ông Táo về trời đẹp

Hình ảnh lễ cúng ông Công, ông Táo đẹp

Hình ảnh lễ cúng ông Công, ông Táo đẹp

Hình ảnh lễ vật ngày ông Công, ông Táo

Hình ảnh lễ vật ngày ông Công, ông Táo

Hình ảnh mâm cơm cúng ông Công, ông Táo

Hình ảnh mâm cơm cúng ông Công, ông Táo

Hình ảnh ông Công cùng cá Chép về trời

Hình ảnh ông Công cùng cá Chép về trời

Hình ảnh ông Công về trời

Hình ảnh ông Công về trời

Hình ảnh ông Công, ông Táo đẹp nhất

Hình ảnh ông Công, ông Táo đẹp nhất

Hình ảnh ông Công, ông Táo đẹp

Hình ảnh ông Công, ông Táo đẹp

Hình ảnh ông Táo đẹp

Hình ảnh ông Táo đẹp

Hình ảnh ông Táo trầu trời

Hình ảnh ông Táo trầu trời

Hình ảnh ông Táo về trời

Hình ảnh ông Táo về trời

Hình ảnh Táo Quân cưỡi cá chép trầu trời

Hình ảnh Táo Quân cưỡi cá chép trầu trời

Hình ảnh Táo Quân đẹp

Hình ảnh Táo Quân đẹp

Hình ảnh thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời

Hình ảnh thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời

Hình ảnh về ngày ông Công, ông Táo

Hình ảnh về ngày ông Công, ông Táo

Như vậy KienThucVui.vn đã chia sẻ đến các bạn những hình ảnh ông Công, ông Táo, những mâm cơm cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng chạp. Hi vọng các bạn sẽ thấy yêu thích những hình ảnh ông Công, ông Táo mà bài viết đã chia sẻ ở trên.

Viết bình luận