Cách đặt Password, mật khẩu bảo vệ tài liệu Word, Excel, PowerPoint

Bạn là sinh viên, nhân viên văn phòng hay bất cứ ngành nghề nào đã và đang làm việc với các phần mềm office như Word, Excel, PowerPoint. Bạn có tài liệu quan trọng và không muốn bất cứ ai biết, vậy làm cách nào, mời các bạn hãy đọc bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé.

Cách cài đặt mật khẩu bảo vệ tài liệu Word Excel PowerPoint

I. Cách đặt mật khẩu bảo vệ Word

1. Đặt mật khẩu cho tài liệu Word

Bước 1: Mở File muốn đặt mật khẩu để bảo vệ tài liệu, sau đó chọn File.

Chọn File

Bước 2: Trong một list danh sách của File, chọn Info =>  Protect Document => Encrypt with Password.

Chọn Encrypt with Password

Bước 3: Khi một cửa sổ Encrypt Document hiện ra, trong mục Password nhập mật khẩu cho tài liệu này => Nhấn OK.

Nhập mật khẩu

Bước 4: Nhập mật khẩu lại lần nữa để đảm bảo rằng mật khẩu trùng khớp nhau.

Nhập lại mật khẩu

Bước 5: Khi bạn đặt mật khẩu thành công thì tại Protect Document sẽ hiện ra dòng chữ A password is required to open this document.

Thông báo đặt mật khẩu thành công

2. Cách xóa mật khẩu trong Word

Bước 1: Vào File => Info  => Protect Document => Encrypt with Password.

Chọn Encrypt with Password

Bước 2: Một cửa sổ Encrypt Document hiện ra => Xóa trắng mật khẩu => Nhấn OK => Lúc này mật khẩu của tài liệu Word đã được xóa.

Mật khẩu được xóa

II. Cách đặt mật khẩu bảo vệ Excel

1. Đặt mật khẩu cho tài liệu Excel

Cách 1

Bước 1: Vào File muốn đặt mật khẩu => Nhấn vào File.

Chọn File

Bước 2: Trong danh sách list của File => Info => Protect Workbook => Encrypt with Password.

Chọn Encrypt with Password

Bước 3: Đặt mật khẩu cho File Excel.

Đặt mật khẩu cho file Excel

Bước 4: Đặt lại mật khẩu cho File Excel, đảm bảo rằng mật khẩu đặt trùng khớp.

Nhập lại mật khẩu cho file Excel

Bước 5: Khi mật khẩu được tạo thành công thì trong mục Protect Workbook hiển thị như hình dưới.

Tạo mật khẩu thành công file Excel

Cách 2

Bước 1: Vào File => Save as => Browse.

Chọn Browse

Bước 2: Hộp thoại Save as hiện ra => Chọn Tool => General Option.

Chọn General Options

Bước 3: Hộp thoại General Option hiện ra, nhập mật khẩu cho File Excel.

Nhập mật khẩu cho file Excel

Bước 4: Nhập lại mật khẩu trùng khớp với mật khẩu vừa tạo => Nhấn Save.

Nhập lại mật khẩu trùng khớp với mật khẩu vừa tạo

2. Xóa mật khẩu trong tài liệu Excel

Bước 1: Vào File => Info  => Protect Document => Encrypt with Password.

Chọn Encrypt with Password

Bước 2: Xóa trắng mật khẩu và nhấn OK.

Mật khẩu đã được xóa trắng

III. Cách đặt mật khẩu bảo vệ PowerPoint

1. Đặt mật khẩu cho File PowerPoint

Bước 1: Vào File Powerpoint muốn đặt mật khẩu  => Nhấn vào File.

Chọn File

Bước 2: Vào mục Info => Protect Presentation => Encrypt with Password.

Chọn Encrypt with Password

Bước 3: Khi cửa sổ Encrypt Document hiện ra, nhập mật khẩu bạn muốn tạo cho File PowerPoint.

Nhập mật khẩu file PowerPoint

Bước 4: Nhập lại mật khẩu một lần nữa để kiểm tra sự trùng khớp với mật khẩu vừa tạo.

Nhập lại mật khẩu file PowerPoint

Bước 5: Mật khẩu File PowerPoint đã được tạo thành công.

Tạo mật khẩu thành công với file PowerPoint

2. Xóa mật khẩu cho File PowerPoint

Bước 1: Vào File => Info => Protect Presentation => Encrypt with Password.

Encrypt with Password

Bước 2: Khi cửa sổ Encrypt Document hiện ra thì thực hiện xóa trắng toàn bộ mật khẩu => Nhấn OK.

Mật khẩu được xóa thành công

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết Cách đặt Password, mật khẩu bảo vệ tài liệu Word, Excel, PowerPoint và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé!!!

Viết bình luận